Göz Sağlığı ve Hastalıkları

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

Glokom (Göz tansiyonu) Göz içi basıncının birinci derecede etkili olduğu göz siniri ve buna bağlı hücrelerin hasarlanması ile görme kaybına yol açan bir hastalıktır.  Çeşitli sınıflamalar vardır ama hepsinde ortak özellik göz sinir hücrelerinin hasarlanması dır. Bunun önemi hastalıkta oluşan hasarın hemen tamamen kalıcı ve geri dönüşsüz olduğudur. Tedavi  daha fazla hasar oluşumunu durdurma amaçlıdır. Glokom hastalığı için risk faktörleri ailede glokom olması (genetik), yaş, kornea kalınlığının ince olması, düşük perfüzyon basıncı sayılabilir.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) TANI

Göz tansiyonunun yüksek olması  ilk kirterlerden biri ama her yüksek tansiyon ölçümü glokom hastalığını işaret etmez. Kornea kalınlığı dikkate alındıktan sonra yapılan düzeltme ve göz sinirinde hasar olup olmaması belirleyici olacaktır. Göz sinirinde hasar tesbiti için OCT RNFL ve görme alanı testleri gereklidir.yapılabilir. Bunun yanında tam klinik muayene (açı ve göz siniri değerlendirmesi de ilave katkı sağlayacaktır. OCT RNFL son yıllarda gelişen ve göz tansiyonu hasarında görme alanına paralel bilgi verdiği gösterilmiş bir yöntemdir. Objektif ve tekrarlanabilir olması kısa sürmesi ve teknolojiye açık olması öne çıkmasına neden olmaktadır. Gözün anatomik yapısının ön planda olduğu açı kapanması glokomunda da OCT açı incelemesi tanı ve tedavide çok değerli bilgiler vermektedir.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) ERKEN TANI

Oluşan hasarın geri dönüşsüz olması ve gereksiz ilaç kullanımının sakıncaları erken tanının önemini artırmaktadır. Erken tanıda OCT RNFL ve görme alanı temel uygulamalardır ancak son araştırmalarda daha erken tanı için OCT ganglion hücre tabakası kalınlığının değerlendirmesi (G cell+IPL) giderek önem kazanmaktadır

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) TEDAVİ

İlaç tedavisi, lazer ve cerrahi olarak özetlenebilir. İlaç tedavisi yetersiz olursa, düzenli kullanımla ilgili sorunlar varsa lazer tedavisi veya cerrahi tedavi gündeme gelecektir.

Yorum Yap