Göz Sağlığı ve Hastalıkları

MULTİPLE SKLEROZ (MS) GÖZ BULGULARI

MULTİPLE SKLEROZ (MS) GÖZ BULGULARI

Multiple Skleroz merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerini tutan inflamatuar (iltihablı)  bir hastalıktır. Hastalık adını oluşan inflamatuar plaklardan almaktadır.  Bu plaklar MR gibi görüntüleme yöntemleriyle görüntülenebilir. MS hastalarından yarıdan fazlası göz sininiri iltihabı geçirmektedir  sıklıkla da hastalığın ilk belirtisidir. Ataklar sırasında optik sinir iltihabı nedeniyle görmede azalma olur. Göz hareketlerini kontrol eden sinirlerde plak gelişirse çift görme gelişebilir. Ayrıca kontrol dışı göz hareketleri görülebilir. Daha az  sıklıkla üveit olarak adlandırılan göz içi iltihap gelişebilir. Üveit bulanık görme, bazen ağrı uçuşan gölgeler gibi bulgulara neden olur. MS da en sık rastlanan üveit pars planit olarak tanımlanan tiptir.  MS’da sık rastlanan bu göz patolojilerinin tanı ve tedavisi için MS hastalarının düzenli göz kontrolüne gitmeleri çok önemlidir.

Tanıda Yardımcı Testler

MR gadolinyum kontrast’lı beyin ve omurilik  incelemesinde lezyonların görülmesi, optik sinir iltihabında ayni kezyonların otik sinirde görülmesi.

MULTİPLE SKLEROZ AYIRICI TANI

(benzer bulgulara neden olabilen hastalıklar)

 • Inflamatuar hastalıklar: Devic hastalığı akut dissemine ensefalomyelit (ADEM), sarkoidoz
 • Enfeksiyonlar: Tuberkuloz, Sifilis, Lyme ve Bartonella
 • Bası yapan kitlesel lezyonlar, orbital tumor or anevrizmalar
 • Bağ dokusu ve vasküler hastalıklar.lupus, granulomatoz vaskulit  (PAN)polyangiitis, Sjogren, Behcet hastalığı
 • Nonarteritik anterior iskemik optic nöropati (NAION)
 • sistemik hipertansiyon
 • Akut papilödem
 • Leber’s herediter optik nöropati (LHON)
 • Optik sinir gliom
 • Toksik veya metabolik optik nöropati: alkol, malnutrisyon, etambutol, ağır metaller
 • Santral seroz retinopati veya diğer makulapatiler
 • Ayırıcı Tanıda Önerilebilecek Labortuvar Testleri
 • Antinuklear antibodi (ANA)  sistemic lupus erithematosis
 • Anjiotensin-konverting enzim (ACE) , lisozim  sarkoidoz
 • Zührevi Hastalıklar Araştırma Laboratuvarları [VDRL], hızlı plazma reaktifi [RPR] ve floresan treponemal antikor (FTA-ABS) sifilis
 • Anti-aquaporin 4 [AQP4] IgG antikoru nöroromiyelitis optiği (NMO)
 • Erithrosit sedimentasyon (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) inflamatuar hastalıklar
 • Tuberkulin deri testi, Akciğer grafisi veya Quantiferon-TB Tüberküloz
 • Lyme titreri Lyme hastalığı (belli coğrafi bölgelerde)

OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ OCT

OCT cihazı son yıllarda kullanımı giderek artan ve göz siniri ile ilgili tekrarlanabilir karşılaştırabilir objektif ölçümler yapan bir cihazdır. Gerek sinir liflerinin gerekse ganglion hücrelerinin değerlendirmesini yapabilir. Bu değerlendirmeler MS değerlendirmesimnde glokom ve diğer nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde önemlidir.

MS optik nörit akut atak döneminde OCT RNFL kalınlığında artış, subretinal hiporeflektif alan görülecektir. Akut atak geçtikten .1.5-2 ay   sonra sinir lifleri azalır ve “normal” değerlere döner eğer atak nedeniyle göz sinirinde hasar oluşmuşsa bu dönemde yapılacak ölçümlerde görülecektir. Hasar temporal bölge yerleşimlidir.

OCT RNFL incelemesi sol gözde MS atağı sonrası optik sinir temporal bölgede oluşan sinir lifi hasarı görülmektedir.

Yorum Yap