Göz Sağlığı ve Hastalıkları

GÖZ BOZUKLUKLARI NIN DÜZELTİLMESİ

GÖZ BOZUKLUKLARI NIN DÜZELTİLMESİ

Göz bozuklukları toplumda oldukça sık rastlanır ve çok yüksek değerlere çıkmadıkça göz hastalığı olarak kabul edilmemelidir.  Göz bozukluklarının düzeltilmesinde gözlük, kontakt  lens ve lazer ile düzeltilmesi seçenekleri vardır.  Göz numarasının  belli bir değere eriştiği (stabil olduğu) yaşlara kadar en sık kullanılan yöntemdir.  Kontakt lens kullanımı uygun gözlerde  Göz Doktoru tarafından önerilen şekilde kullanılmalıdır. Göz bozuklarının tedavisinde diğer yaygın ıugulanan seçenek lazer ile düzeltilmesidir.

LAZERLE DÜZELTME NASIL YAPILMAKTADIR ?

Göz bozuklukları bu amaçla kullanılan Excimer lazer kornea tabakasının (gözün önündeki saydam tabaka) şeklini değiştirmektedir. Temelde iki ayrı yöntem vardır femto LASIK ve PRKLASIK yönteminde femtolaser ile tabaka kaldırılmakta  düzeltme kaldırılan tabakanın altına yapılmaktadır. Femtolaser istenen çap kal PRK yönteminde  tabaka kaldırmadan direkt lazer uygulaması yapılmaktadır. PRK yöntemini ince kornea kalınlığı olanlarda düşük numaralarda travmaya maruz kalma riski yüksek kişilere kullanıyoruz . PRK yöntemine yüzeyel lazer, dokunmadan lazer gibi isimlendirmeler verilebilmeltedir.  Smile yöntemi 6-7 yıllık bir geçmişe sahiptir geçen sürede LASIK yöntemi kadar yaygınlık kazanmamış ve belirgin üstünlük sağlayamamıştır. LASIK yöntemi daha fazla bilinen ve uygulanan yöntem olmayı sürdürmektedir.

Yorum Yap